PROGRAMME VUM WEEK END

PROGRAMME VUM WEEK END

En Samsten den Owend spillen eis Senior 2 am Championnat doheem geint Gasperech. Ustouss ass um 18:00 zu Suessem.

En Sonnden den Metten ass vir eis Senior 1 den Gemengenderby geint Bieles um Programme. Ustouss ass um 16:00 zu Bieles. Kommt alleguer eis Jongen ennerstetzen ⚽️⚽️⚽️