PROGRAMME VUM WEEK END

PROGRAMME VUM WEEK END

En Samsten spillen eis Senior 2 doheem geint Union Titus Peiteng. Hei kent et zum Duell Tabelleneischten geint Zweeten. Ustouss ass um 18:00 zu Suessem. En Sonnden den Metten um 16:00 spillen eis Senior 1 doheem geint Itzeg.

En wichtegen Week End vir eis zwou Equipen wou mear op ear Ennerstetzung hoffen.