PROGRAMME VUM WEEK END

PROGRAMME VUM WEEK END

Desen Week End stin vir eis Seniors 1 zwee Testmätcher um Programme. En Samsden um 18:00 geint Naerzeng an en Sonnden um 16:00 geint Wentger. Gespillt gin dei zwee Mätcher zu Suessem.