PREAVIS  75ten Anniversaire Saison 2022-2023
Brochure 50ten Anniversaire

PREAVIS 75ten Anniversaire Saison 2022-2023

 

Féieren soll e jo ëmmer?

Mee e 75ten Anniversaire ass schonn eppes mi Festleches oder?

Den CS Suessem féiert 2022 seng 75 Joer, vill ganz vill ass a 75 Joer geschitt

Dofir:

Hues du Loscht am Organisatiounscomité matzeschaffen, stinn um Späicher nach Këschten mat Fotoen, kanns du eis e puer Anekdoten erzielen?

Dann mell dech einfach um 691 590101

Merci