Nikloosfeier fir Jugend beim CS Suessem den 2.12

Nikloosfeier fir Jugend beim CS Suessem den 2.12