Journée des anciens 23.07.2022

Journée des anciens 23.07.2022

 

 
   
 

Am Kader vun sengem 75. Anniversaire organiséiert den CS Suessem fir seng  Spiller, Trainer an  Dirigenten déi iwwert all d’Joeren am Veräin engagéiert waren gespillt oder supportéiert hunn eng:

Journée des anciens

23.07.2022

Vun 11H00 bis18H00 zu Suessem um Fussballterrain

Menü 1 : Duo de Cannelloni       Menü 2 (vegetaresch) : Cannelloni Ricotta & Spinaci

  Präis Erwuessener: 25€/Persoun mat 1 Consommatioun, Zalot an Dessert

 Präis Kanner 6 -12 Joer : 10 € / Persoun mat 1 Consommatioun, Zalot  an Dessert

Iwwerweisung op de Kont CS Sportif Sanem 75 Joer (Raiffeisen) : LU85 0099 7801 5996 0004 mam Vermierk « journée des anciens » + Unzuel vun den Persounen + Menü

Mat der Iwwerweisung bis spéitstens den 30 Juni 2022 gëllt där als ugemellt

 

 

 

 

Dans le cadre de son 75èmeanniversaire, le CS Sanem invite ses anciens joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporteurs qui faisaient partie de la famille du club à sa

 
   

                                                               Journée des anciens                                                               

23.07.2022

de 11H00 à18H00 au terrain de football à Sanem

Menu 1 : Duo de cannelloni       Menu 2 (végétarien) : Cannelloni ricotta & spinaci

  Prix adultes : 25€/personne avec 1 consommation, salade et dessert

  Prix enfants 6-12 ans : 10€/personne avec 1 consommation, salade et dessert

Virement sur le compte CS Sportif Sanem 75 ans (Raiffeisen): LU85 0099 7801 5996 0004 avec la mention « journée des anciens » + nombre de participants + menu

Avec le virement au plus tard pour le 30 juin 2022 votre présence sera validée