E groussen Merci vum Ouschterhues

E groussen Merci vum Ouschterhues

Ech soll Iech vum Ouschterhues e ganz groussen Merci soen:

Norbert, Nicole, Sylvie, Livio, Emma, Georges, Dan, Suzy, Jeanne, Alain, Mike, Mauro, Carol, Filipe a Corrado dir waart ewéi ëmmer eng super Equipe.

All éischte Kéier ass schwéier an dofir notéiert Iech schonn de 15 a 16ten Abrëll 2022.

De Léit di eis bei dëser Aktioun ënnerstëtzt hunn, op Fësch oder Eeër e ganz groussen Merci, e Merci och fir di vill Feedback'en dat deet gutt an dëser net einfacher Zäit.

Bléift all gesond a dass mer eis geschwënn um Terrain kenne gesinn.

C.B.