DERBY TIME

DERBY TIME

DERBY TIME
E Sonnden ass et nees souwäit. De Gemengenderby tëscht Suessem a Bieles steet um Programme. Kommt alleguer eis Jongen bei hirem leschten Heemmatch  ënnerstëtzen. 
One Team One Dream