CS Sanem 2021-2022

CS Sanem 2021-2022

Et feelen op der Foto vun der 1 Ekipp:
Daryl Myre , Philippe Neves, Danielson Da Veiga, André Maltez, Christopher Ribeiro, Patrick Oliveira
Mario Raach, Goalkeeptrainer