2021 Puer STREMP

2021 Puer STREMP

Eng flott Initiativ fir nëmmen ze ënnerstëtzen

Wann der bei der Aktioun 2021 Puer Strëmp wëllt matmaachen: mir stellen eng Kartongskëscht an Buvette wou der är Strëmp kannt draleeë.

Mir leeden se dann weider

Villmools Merci

PS: Et muss e och net bei der AXA versechert sinn :-)