„Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.“

„Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.“

Den CS Suessem trauert ëm hire laangjärege Keeserevisor, Goalkeeper a Sekretär vun der Härenequipe - de Jos Frost
 
Mir behalen hien a gudder Erënnerung an drécke senger Famille eist häerzlecht Bäileed aus.

Äddi Jos