Schéi Chrëschtdeeg an e gudde Rutsch an d'neit Joer

Foto vun ME17 December 2020

De Comité vum CS Suessem wënscht all sengem Memberen a hire Familjen schéi Chrëschtdeeg an e gudde Rutsch an d'neit Joer. Bléift gesond

Reprise vum Träining fir d'Seniors den 4.1.2021
Jugend den 11.1.2021 (Stand haut)